Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Comienza el contenido principal

Aukeratu estreinatzea eta aurreztea. Zure galdara zaharra edo akastuna bada, berritzeko unea da.

Garrantzitsua: Renove Planaren jabea izan behar da fakturak ordaintzen dituena

Izartxodun (*) eremuak nahitaez bete behar dira.

Eskaeraren datuak

Izaera pertsonaleko datuen babesa

Webgune honetan sartzeak ez du erabiltzailea derrigortzen berari buruzko inolako informazioa ematera. Hala ere, zerbitzu horietakoren bat erabiltzeko edo zenbait eduki eskuratzeko, erabiltzaileek zenbait izaera pertsonaleko datu eman beharko dituzte aldez aurretik. Kasu horietan, erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta horien gaineko edozer aldaketa komunikatzeko ardura hartzen du.

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko informazioren bat emanez gero, EDP Energía, S.A.U. eta EDP Comercializadora, S.A.U., datuen tratamenduaren arduradun gisa, webgune honetan jasotzen diren datuak tratatuko dituzte webgunearen bidez zuzendutako eskaerei eta kontsultei arreta emateko eta horiei jarraipena egite aldera, baita azterketa eta laguntza teknikoa emateko zerbitzu osagarriak kudeatzeko eta emateko, eta sustapenetan, zozketetan, lehiaketetan edo inkestetan parte hartzeko ere. Horren guztiaren berri dagokion moduan emango da zure izaera pertsonaleko datuak jasotzeko unean, eta horretarako, zure berariazko onespena eskatuko da, baldin eta onespen hori beharrezkoa izango balitz Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta bere garapen-araudian ezarritakoaren arabera.

Tratamenduaren enpresa arduradunak zure datuak komunikatuko ditu, baldin eta erabiltzailearekin ezarritako harremana garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa bada, baita legezko obligazioak betetzeko beharrezkoa bada ere, zure izaera pertsonaleko datuak jasotzean une oro emango zaizun informazioaren arabera. Beste edozer komunikazio egiteko edo datuak lagatzeko, interesatuak zalantzarik gabeko baimena eman beharko du.

Webgunean jasotako formularioetan inola ere ez dira jasoko hirugarrenei dagozkien datu pertsonalak, eskatzaileak haien onespena aldez aurretik eta indarrean dagoen araudian exijitzen diren baldintzen arabera eskatzen duenean salbu, obligazio hori eta izaera pertsonaleko datuen inguruko beste edozer gai ez betetzeari berariazko izaerarekin erantzunez.

Datuen titularrak bere sarbide-, zuzenketa-, ezabapen-, aurkakotasun-, mugaketa- eta eramangarritasun-eskubideak gauzatu ditzake, legez ezarritako baldintzen arabera, baita emandako baimenak edozer unetan kendu ere, EDPri idatziz jakinaraziz honako helbide honetan: Dirección de Asesoría Jurídica, Plaza del Fresno 2, 33007 Oviedo. Era berean, eskubide horiek gauzatzeko, posta elektroniko bat bidali dezakezu datu pertsonalekin batera honako helbide honetara: cclopd@edp-residencialbytotal.es. Kasu bietan titularraren NANaren fotokopia bat erantsi beharko da.

Era berean, EDPko datuen babeserako ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako posta helbide honetan: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo edo posta elektroniko honetan dpd.es@edp-residencialbytotal.es, baldin eta datuen babesarekin lotutako zure eskubideetakoren bat urratu dela ulertzen baduzu; edo hala badagokio, erreklamazio bat jar daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, honako helbide honetan, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madril.

Fin del contenido principal