Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Ajudes públiques

Com funcionen aquestes ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega i la compra de cotxes elèctrics?

Comença el contingut principal

El Pla Moves III disposa, a més, d’una partida pressupostària important destinada a incentivar la instal·lació de punts de recàrrega, tant domèstics com públics, per els vehicles elèctrics i híbrids endollables. L’objectiu és disposar de 100.000 carregadors en funcionament l’any 2023.

On s’han de sol·licitar?

Són les comunitats autònomes les encarregades de gestionar els fons, per la qual cosa ens hi hem d’adreçar si volem optar a les ajudes.

Ens pots consultar si tens algun dubte.

Qui les pot sol·licitar?

Els particulars i els autònoms poden sol·licitar les ajudes des d’ara mateix, sempre que la factura de compra sigui posterior al 9 d’abril. Tanmateix, no rebran resposta fins que les comunitats autònomes obrin les convocatòries. Les empreses, d’altra banda, han d’esperar que les autonomies publiquin els plans d’ajudes respectius.

Quin és el termini per demanar-les?

Una de les novetats d’aquest nou Pla Moves és que disposarà de més pressupost, el més gran per a aquest tipus d’ajudes: 400 milions d’euros, ampliables en cas que la demanda sigui superior, i estarà en vigor fins a finals de 2023.

Ajudes per a punts de recàrrega

Depenen del beneficiari. L’import no és fix, ja que se subvenciona un percentatge de la inversió total. Per exemple:

 • Autònoms, particulars i comunitats de propietaris es poden beneficiar d’una subvenció del 70 % del cost de la instal·lació. Aquest percentatge s’incrementa al 80 % en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants.
 • Per a les empreses, els percentatges oscil·len entre un 55 % per a les petites i mitjanes empreses i un 35 % per a les grans, si el punt que s’ha d’instal·lar és d’accés públic. En cas que sigui privat, l’ajuda es redueix al 30 %.

Vols saber el cost del punt de recàrrega a casa teva?

Calcula en 3 minuts el pressupost del teu punt de recàrrega i la seva instal·lació.

CALCULAR

Ajudes per a vehicles

Quins vehicles?

Aquest programa està orientat als vehicles eficients nous el preu dels quals no superi els 45.000 euros. Rang ampliable fins als 53.000 euros si el turisme disposa de 8 o 9 places.

Els vehicles de segona mà en queden exclosos, excepte aquells automatriculats pels concessionaris fins a nou mesos abans del 10 d’abril. També s’inclouen en el llistat els vehicles adquirits en modalitat de rènting.

Quin és l’import?

Un particular o un autònom que compri un turisme de pila de combustible d’hidrogen o elèctric pot rebre una ajuda de 4.500 euros, ampliable fins als 7.000 euros si a canvi entrega per a la ferralla un altre vehicle amb més de 7 anys d’antiguitat.

Per la compra d’una furgoneta elèctrica o d’hidrogen, l’ajuda és de fins a 7.000 euros, ampliable a 9.000 si se’n porta una altra al desballestador.

Tenen un 10 % d’ajuda addicional els usuaris amb discapacitat per mobilitat reduïda, els que facin servir el vehicle com a taxi o vehicle VTC (vehicle de transport amb conductor) i els habitants de municipis de menys de 5.000 habitants.

Empreses: ajudes per la compra de cotxes eficients

En el cas de les pimes, les ajudes poden oscil·lar entre els 1.700 i els 2.900 euros per la compra de turismes.  

En cas de treure de la circulació un altre vehicle, podrien arribar als 4.000 euros d’ajuda. Si en lloc d’un vehicle les pimes adquireixen una furgoneta, les ajudes poden arribar fins als 5.000 euros, sempre que n’entreguin una altra per a la ferralla.

Per a les grans empreses, les ajudes es mouen entre els 1.600 i els 2.200 euros, ampliables a una forquilla entre els 2.300 i els 5.000 euros amb el programa d’aferrallament.

Com ha de ser la factura per beneficiar-se d’aquestes ajudes

 • Tenir data a partir del 10 d’abril de 2021.
 • Que hi consti la matrícula (o el número de bastidor), la marca, el model i la versió del vehicle.
 • Que hi figuri un descompte per part del fabricant o del concessionari d’almenys 1.000 euros.

Es consideren vàlids aquells justificants de pagament que permetin identificar:

 • el destinatari últim: ha de quedar clar que l’únic pagador és el destinatari final de l’ajuda.
 • el tercer (punt de venda o concessionari) que percep les quantitats pagades.
 • la data de pagament (data valor) o sortida efectiva dels fons del destinatari últim de l’ajuda.
 • el vehicle objecte de la subvenció.
 • en els casos de rènting, l’empresa arrendadora.

Són compatibles les ajudes del Pla Moves III amb les del Pla Moves II?

No. Una mateixa actuació (compra de vehicle o d’infraestructura de recàrrega) només es pot acollir a un dels programes.

Només si s’ha sol·licitat la subvenció del Pla Moves II i encara no s’ha fet la comanda del vehicle, es pot renunciar a la sol·licitud antiga i cursar-ne una de nova. Tanmateix, si s’ha sol·licitat el Pla Moves II i, a més, hi ha resolució favorable a la subvenció, només es pot passar al Pla Moves III en cas que la factura sigui posterior al 9 d’abril.

Claus per saber a quin pla cal acollir-se

La clau es troba en la data que figura en la compra del vehicle.

 • Totes les adquisicions anteriors al 9 d’abril han de sol·licitar el Pla Moves II.
 • Totes les adquisicions posteriors al 9 d’abril han de sol·licitar el Pla Moves III.

Això serveix per donar resposta a tots els usuaris que van comprar el cotxe abans del 9 d’abril, però que es van quedar sense ajuda per exhauriment del pressupost en la seva comunitat. En aquest supòsit, o bé entren en l’ampliació del Moves II o bé es queden sense subvenció, ja que no poden optar al Pla Moves III.

Fi del contingut principal