Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Funciona negocis

El teu negoci en mans dels millors professionals.

ARA17´84* €/mes*preu amb promoció

Protegeix la teva instal·lació amb Funciona Negocis per cobrir les necessitats d’atenció, seguretat i eficiència que el teu negoci necessita

Funciona Negocis
(Llum i Gas)

17´84 €/mes(IVA inclòs)
*preu amb promoció

Funciona Llum Negocis

10´49€/mes(IVA inclòs)
*preu amb promoció

30% dto. durant 12 mesos
en la 1a contractació

Funciona negocis

 • Contracta-ho avui i aconsegueix un 30% de descompte.
 • Prova-ho per 17,84 € al mes (IVA  inclòs).
 • Revisió, reparació i emergències elèctriques i de gas al teu negoci.

Promoció vàlida durant el primer any per a noves contractacions. Preu anual sense promoció: 305,88 € (IVA inclòs).

Funciona llum negocis

 • Contracta-ho avui i aconsegueix un 30% de descompte.
 • Prova-ho per 10,49 € al mes (IVA  inclòs).
 • Revisió, reparació i emergències elèctriques al teu negoci.

Promoció vàlida durant el primer any per a noves contractacions. Preu anual sense promoció: 179,88 € (IVA inclòs).

Aprofita’t ara del nostre servei de fontaneria

 • Substitució d’aixetes, juntes, bastons, flexos i poms de dutxa.
 • Substitució de desguassos de piques, dutxes i banyeres.
 • Embussos en piques, dutxes, banyeres, vàters i arquetes privatives (camió cuba exclòs).
 • Connexió d’elements de fontaneria en mobles de bany i pica.
 • Connexió d’aparells de descalcificació, rentavaixelles, rentadora i grup d’osmosi que no requereixin treballs diferents a un lampista.
 • Segellament de vàters, banyeres i dutxes.
 • Substitució de termos elèctrics, on hi hagi preses.

I a més...

 

Arribem sempre a temps

Disposaràs dels millors professionals i serveis tècnics per atendre les incidències per emergències, en las instal·lacions de gas o electricitat, i mantenir i reparar les instal·lacions i la caldera del teu negoci.

 • Emergències de gas: les 24 hores del dia, durant tots els dies de l’any.
 • Emergències elèctriques: de 8 del matí a 1 de la nit, durant tots els dies de l’any.
 • Reparació d’instal·lacions: de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres (excepte dissabtes, diumenges i festius).
 • Reparació de caldera o escalfador:
  • Servei normal: de 8 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a divendres (excepte dissabtes, diumenges i festius).
  • Servei Express: de 8 del matí a 8 del vespre, els dissabtes, diumenges i festius (cost addicional de 54,45 euros si l’avaria queda solucionada).

Àmplia cobertura

 • Electricitat.
 • Gas i caldera.
 • Equips extintors.
 • Enllumenat d’emergència.

Gratis amb Funciona negocis

 • Servei de reparacions: el desplaçament i les tres primeres hores de mà d’obra de cada intervenció, sense límit d’intervencions.
 • Servei negoci eficient: t’ajudem a reduir la despesa energètic del teu negoci de manera senzilla, sense cost.

Revisem les teves instal·lacions

Sempre complint la normativa legal vigent. Sempre al dia en seguretat.

Funciona llum negocis

 • Instal·lació elèctrica: ITC MI BT 039 - 042 i 043 REBT.
 • Enllumenat d’emergència: ITC MI BT - 025 REBT.
 • Extintors: RD 513/2017 Reg. Inst. Prot. Incendis.

Funciona negocis

 • Instal·lació elèctrica: ITC MI BT 039 - 042 y 043 REBT.
 • Instal·lació de gas: 83.4 Llei sector hidrocarburs.
 • Caldera: RD 1027/2007 y RD 238/2013. Certificat anual.
 • Enllumenat d’emergència: ITC MI BT- 025 REBT.
 • Extintors: RD 513/2017 Reg. Inst. Prot. Incendis.
 • Cobertura del cost de la inspecció obligatòria de gas.

Fi del contingut principal