Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Peatges elèctrics

Comença el contingut principal

El 25 de gener passat va entrar en vigor la Circular 3/2020, per la qual la CNMC estableix una nova metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució aplicats en el sector elèctric.

Els imports de cada concepte es determinaran anualment per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Govern, respectivament. 

En quina mesura afecta els consumidors?

Els consumidors abonem en la nostra factura elèctrica diversos conceptes:

 • Peatges
 • Cost de l’energia
 • Impost sobre l’electricitat
 • Lloguer d’equips o comptadors
 • IVA
 • Altres

Aproximadament el 50 % de l’import total de la nostra factura correspon al pagament de peatges i, per tant, aquest part de la factura és la que es veurà afectada.

A més, també apareixerà un concepte nou que s’anomenarà “càrrecs”, del qual en sabrem alguna cosa al llarg d’aquest any.

Tots aquests canvis entraran en vigor en algun moment de l’any 2020 encara per determinar.

Però…, per què abonem els peatges i els càrrecs?

Per finançar els costos del sistema elèctric.

 • Els peatges d’accés s’abonen per l’ús de les xarxes del distribuïdor elèctric i consten de dos termes:
  • La potència: preu fix per a cada potència contractada.
  • L’energia: preu variable segons l’energia que circula per la xarxa per al nostre consum.
 • Els càrrecs s’abonaran per cobrir la resta de costos del sistema elèctric, entre els quals hi ha les energies renovables, però encara no sabem com seran.

Els imports de cada concepte es determinaran anualment per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Govern, respectivament.

Quins canvis veuré reflectits en la meva factura?

Tots els consumidors connectats en baixa tensió i amb una potència contractada inferior a 15 kW s’enquadren en el nou grup tarifari 2.0 TD, mentre que abans hi havia diferents modalitats amb diferents discriminacions horàries.

La modificació dels grups tarifaris es realitza segons la següent taula de conversió:

Amb l’objectiu d’incentivar el consum eficient, s’introdueix la discriminació horària en tots els peatges, fins i tot per als consumidors domèstics.

Per a tots els consumidors amb peatge 2.0 TD s’estableix la discriminació horària següent:

 • Terme energia: s’estableixen tres períodes horaris: període 1 (punta), període 2 (pla) i període 3 (vall)
  Hivern i estiu (de dilluns a divendres laborables)
  Península, illes Balears i les Canàries Ceuta i Melilla
  P1 P2 P3 P1 P2 P3
  10h - 14h
  18h - 22h

  8h - 10h
  14h - 18h
  22h - 24h

  0h 8h 11h - 15h
  19h - 23h
  8h - 11h
  15h - 19h
  23h - 24h
  0h - 8h
  *P3: inclou, a més, totes les hores de dissabtes, diumenges, 6 de gener i festius d’àmbit nacional.
 • Terme potència: s’estableixen dos períodes horaris:
  • Període 1 (punta): correspon als indicats per a P1 i P2 de terme d’energia.
  • Període 3 (vall): correspon a l’indicat per a P3 de terme d’energia. 

Per a la resta de peatges, incloses les antigues tarifes 3.0 i 3.1, s'estableix una discriminació horària en 6 períodes a aplicar tant als termes de potència i energia. Així, s’estableixen 5 categories de dies amb 6 períodes de preus diferents que s’aplicaran en funció de la zona geogràfica, la temporada, el dia de la setmana i l’hora del dia segons es recull en la taula següent:

Període horari Tipus de dia
Tipo A Tipo B Tipo B1 Tipo C Tipo D
P1 De 9h a 14h
De 18h a 22h
- - - -
P2 De 8h a 9h
De 14h a 18h
De 22h a 0h
De 9h a 14h
De 18h a 22h
- - -
P3 - De 8h a 9h
De 14h a 18h
De 22h a 0h
De 9h a 14h
De 18h a 22h
- -
P4 - - De 8h a 9h
De 14h a 18h
De 22h a 0h
De 9h a 14h
De 18h a 22
-
P5 - - - De 8h a 9h
De 14h a 18h
De 22h a 0h
-
P6 De 0 a 8h De 0 a 8h De 0 a 8h De 0 a 8h Totes les hores del dia
*Exemple aplicat a la Península. En la circular s’estableixen uns quadres específics per a les illes Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Tipus A: de dilluns a divendres no festius de temporada alta
 • Tipus B: de dilluns a divendres no festius de temporada mitjana alta
 • Tipus B1: de dilluns a divendres no festius de temporada mitjana
 • Tipus C: de dilluns a divendres no festius de temporada baixa
 • Tipus D: dissabtes, diumenges, festius i 6 de gener.

La manera en què aquesta novetat es veurà reflectida en la nostra factura encara està pendent de definir.

Novetats principals:

 • Els consumidors de nova tarifa 2.0 podran establir dues potències diferents per a cada període horari: punta i vall.
 • Els consumidors d’anteriors tarifes 3.0 i 3.1 passaran a tenir 6 períodes de potència.

Les noves característiques d’aquestes tarifes fa necessari la fixació de potències en els nous períodes ara definits. Mentre el consumidor no determini les seves noves potències, la distribuïdora les actualitzarà de manera automàtica d’acord amb les regles establertes en la disposició transitòria primera de la circular. Això es produirà en algun moment de l’any 2020.

Els consumidors que tenen contractades les seves potències en 6 períodes actualment no patiran cap modificació.

En tot cas, el consumidor tindrà dret a adaptar les potències contractades per període de manera gratuïta independentment que n’hagi fet un canvi en els dotze últims mesos.

Els autoconsumidors paguem peatges?

Dependrà de la tensió de generació i el consum. Així, els consumidors connectats en baixa tensió no pagaran cap quantitat a la distribuïdora per l’ús de la xarxa de distribució per a l’energia autoconsumida, i quedarà supeditada en alta al nivell de tensió en què el consumidor estigui connectat.

Quan són efectives les novetats?

Els nous preus de peatges aplicables seran publicats per la CNMC després de l’aprovació per part del Ministeri dels nous càrrecs. S’estima que el procés transitori per a l’aplicació de les novetats finalitzarà abans de l’1 de novembre de 2020.

Fins aleshores seran d’aplicació els peatges aplicats l’any 2019.

Les modificacions en els preus derivats de la nova normativa s’ajustaran gradualment durant un període màxim de 4 anys.

Fi del contingut principal