Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Preus en vigor

Tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes

Comença el contingut principal

Preus anuals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,05685798
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,02 0,04879175
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 53,11 0,0437831
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,30 0,0411411

 

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,06879816
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 9,70 0,05903802
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 64,26 0,0529776
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,0497808

* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano 3,489048 N/A N/A 0,135368 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,489048 N/A N/A 0,156103 0,079641 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano 4,022462 N/A N/A 0,150098 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,022462 N/A N/A 0,168460 0,090142 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 3,394071 2,036455 1,357616 0,124870 0,109280 0,087500

 

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 4,221748 N/A N/A 0,163795 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,221748 N/A N/A 0,188885 0,096366 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 4,867179 N/A N/A 0,181619 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,867179 N/A N/A 0,203837 0,109072 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 4,106826 2,464111 1,642715 0,151093 0,132229 0,105875

* Preus vàlids des del 10 de gener 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Preus trimestrals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,04983278
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,02 0,04185889
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 53,11 0,0438993
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,30 0,0403901

Preus amb l’IVAA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,14 0,05714428
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 9,70 0,04741698
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 64,26 0,05173754
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,04745681

* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

 

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano** 3,503605 N/A N/A 0,126006 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,503605 N/A N/A 0,143156 0,064365 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano** 3,755181 N/A N/A 0,14933 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 3,755181 N/A N/A 0,174216 0,077329 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 3,394074 2,036457 1,357618 0,128751 0,106721 0,089085

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano** 4,239384 N/A N/A 0,152467 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,239384 N/A N/A 0,173219 0,077882 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano ** 4,543763 N/A N/A 0,180689 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,4815 N/A N/A 0,210801 0,093568 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 4,106828 2,464085 1,642743 0,155789 0,129132 0,107793

* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.

Fi del contingut principal