Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Preus en vigor

Tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes

Comença el contingut principal

Preus anuals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,05967635
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,02 0,05150625
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 53,11 0,04701835
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,30 0,04415291

 

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,07220838
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 9,70 0,06232256
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 64,26 0,0568922
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,0534250

* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano 3,489036 N/A N/A 0,140714 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,489036 N/A N/A 0,161054 0,086180 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano 4,022476 N/A N/A 0,159811 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,022476 N/A N/A 0,178205 0,099422 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 0,111586 0,066952 0,044634 0,130062 0,114316 0,095139

 

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 4,221733 N/A N/A 0,170264 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,221733 N/A N/A 0,194875 0,104278 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 4,867196 N/A N/A 0,193371 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,867196 N/A N/A 0,215628 0,120301 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 4,106829 2,464097 1,642732 0,157375 0,138322 0,115118

* Preus vàlids des del 10 de gener 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Preus trimestrals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,04983583
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,02 0,04186194
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 53,11 0,04579683
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,30 0,04228760

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,06030135
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 9,70 0,05065295
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 64,26 0,05541416
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,05116800

* Preus vàlids des del 10 de abril de 2021.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

 

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano** 3,503619 N/A N/A 0,128377 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,503619 N/A N/A 0,143280 0,071377 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano** 3,755167 N/A N/A 0,151702 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 3,755167 N/A N/A 0,174205 0,084423 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 3,394074 2,036444 1,357630 0,129612 0,106993 0,099279

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 i 1 Plano** 4,239379 N/A N/A 0,155336 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,239379 N/A N/A 0,173369 0,086366 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 i 2 Plano ** 4,543752 N/A N/A 0,183559 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,543752 N/A N/A 0,210788 0,0102152 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 Períodes 4,106830 2,464097 1,642732 0,156831 0,129462 0,120128

* Preus vàlids des del 10 de abril de 2021.

Fi del contingut principal