Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Origen de l’energia

Comença el contingut principal

Informació sobre l’electricitat

Si bé l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars no es pot distingir de la que consumeixen els nostres veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumeixes.

A aquest efecte, es proporciona el desglossament de la mescla de tecnologies de producció nacional per comparar els percentatges de la mitjana nacional amb els corresponents a l’energia venuda per la teva companyia comercialitzadora.

Origen de l’electricitat

El sistema elèctric nacional ha importat un 2,7% de producció neta total nacional.

Origen EDP Energía SAU 2019 Mescla de producció en el sistema elèctric espanyol 2019
Renovable 63,7% 37,0%
Cogeneració d’Alta Eficiència 0,6% 4,9%
Cogeneració 4,1% 6,7%
CC Gas Natural 13,2% 21,5%
Carbó 3,0% 4,9%
Fuel/Gas 1,4% 2,2%
Nuclear 13,4% 21,8%
Altres 0,6% 1,0%

Impacte mediambiental

L’impacte ambiental de la seva electricitat depèn de les fonts energètiques utilitzades per generar-la. En una escala d’A a G, en què A indica el mínim impacte ambiental i G el màxim, i en què el valor mitjà nacional correspon al nivell D, l’energia comercialitzada per EDP ENERGIA SAU té els valors següents:

A través de la página web de la CNMC el client pot obtenir el certificat amb les garanties d’origen, introduint els 20 primers dígits del seu CUPS.

Fi del contingut principal