Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Nova alta

Contracta ara el gas i l’electricitat per a la teva llar

Comença el contingut principal

T’ajudem amb tot el que necessites per al teu nou subministrament

 • Dades del titular del contracte: Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i DNI/Passaport/NIE.
 • Adreça del nou subministrament de llum i/o gas.
 • Codi CUPS de llum i/o gas

  Què és?: És el Codi Universal del Punt de Subministrament. Serveix per identificar el teu subministrament entre les diferents companyies (distribuïdora o comercialitzadora). Comença per ES i va seguit de 20 dígits de lletres i números per a la llum i 22 per al gas. El pots veure a la teva factura. Mai canvia.

  Exemple de Codi CUPS:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica:

  Què és?: També conegut per CIE o Butlletí. És un document emès per un electricista oficial autoritzat que certifica que la instal·lació compleix tots els requisits necessaris per al subministrament. Reflecteix les característiques de la instal·lació (p. ex., la potència màxima que pots contractar).
  Necessitaràs el Butlletí:
  • La primera vegada que contractis subministrament elèctric.
  • Si al teva instal·lació té més de 20 anys d’antiguitat.
  • Quan vulguis contractar més potència que la que consta com a màxima permesa pel teu Butlletí actual.
 • Cèdula d’Habitabilitat/Llicència de primera ocupació:
  La llicència de primera ocupació és un document administratiu que se sol·licita a l’ajuntament i acredita que l’obra efectuada està completament executada i s’ajusta a la llicència urbanística concedida. A més, prova que l’habitatge compleix els requisits exigits per al seu ús residencial i permet que es pugui connectar al subministrament d’electricitat, aigua potable i altres serveis.
 • Potència a contractar.
 • Potència a contractar.: IBAN.

  Codi IBAN: L’IBAN és el codi que identifica un compte bancari a escala internacional. És un codi de 24 caràcters format per: 4 caràcters inicials: Codi del país (2 dígits) + Codi de control (2 dígits) i 20 caràcters que formen el número de compte: Codi del banc (4 dígits) + Codi de la sucursal (4 dígits) + Codi de control (2 dígits) + Codi del compte del client (10 dígits).

  Exemple de Codi IBAN:

Electricitat

 • Drets de connexió de servei: Contraprestació econòmica que rep l’empresa distribuïdora per fer totes les operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament o per ampliar la capacitat d’un de ja existent. Els drets de connexió de servei es divideixen en dos: Drets d’extensió i Drets d’accés.
  • Drets d’extensió: Originats per les noves instal·lacions de xarxa necessàries per entroncar els nous subministraments o les ampliacions dels ja existents.
   Quota: 17,374714 €/kW
  • Drets d’accés: Que s’abonen en concepte de la incorporació a la xarxa.
   Quota: 19,703137 €/kW
 • Drets d’entroncament: Cost d’acoblar elèctricament la instal·lació receptora a la xarxa de l’empresa distribuïdora.
  Quota: 9,044760 €/actuació
 • Drets de verificació: Es paguen per la revisió i la comprovació que les instal·lacions s’ajusten a les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries.
  Els subministraments que hagin de presentar un butlletí d’instal·lador autoritzat o hagin necessitat un projecte i un certificat final no hauran de pagar drets de verificació.
  En el cas d’augments de potència no s’hauran d’abonar drets en concepte de verificació si no se supera la potència màxima admissible de la instal·lació recollida a l’últim butlletí de l’instal·lador.
  Quota: 8,011716 €/actuació
 • Dipòsit de garantia: Els drets de garantia són la quantitat a lliurar en el moment de la contractació, per un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a cinquanta hores d’utilització de la potència contractada.

Gas

Si el teu habitatge no té instal·lació de gas:

Drets de connexió de servei: Contraprestació econòmica que rep l’empresa distribuïdora per fer totes les operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament o per ampliar la capacitat d’un de ja existent.

Si el teu habitatge té instal·lació de gas però no té subministrament:

 • Drets d’alta: Percepcions econòmiques que reben les empreses distribuïdores de gas natural quan els consumidors contracten la prestació del servei de subministrament de gas natural.
 • Drets d’entroncament: Cost d’acoblar la instal·lació receptora del client a la xarxa de l’empresa.
 • Drets de verificació: Es tracta de revisar i comprovar que les instal·lacions s’ajusten a les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries.

L’empresa subministradora pot decidir no cobrar res en concepte de verificació de les instal·lacions, però, en aquest cas, haurà d’aplicar aquesta exempció a tots els consumidors de la seva zona de subministrament.

No s’abonarà la verificació de les instal·lacions en cas que es requereixi presentar un butlletí d’instal·lador autoritzat de gas o en cas que, per a l’execució de la instal·lació, hagi calgut presentar un projecte i el certificat final d’obra.

T'orientem de manera senzilla

Contracta ara el Gas i la Llum per a la llar.

TROBA LA TEVA OFERTA

També pots apropar-te a la teva oficina més propera

Oficines d’atenció al client


EDP Residencial posa a la teva disposició diverses oficines a tot el territori nacional, on tindràs la possibilitat de demanar cita prèvia per fer totes les gestions que necessitis.

Necessites una altra oficina?


EDP Residencial té oficines per tot el territori nacional. Consulta quina és la teva oficina més propera i estarem encantats que ens vinguis a veure.

BUSCA LA TEVA OFICINA

Factura digital

Registra’t i entra en el sorteig d’1 any d’energia gratis

REGISTRA’T ARA

Àrea de client

Fes totes les teves gestions on i quan vulguis

REGISTRA’T A L’ÀREA DE CLIENT

Fi del contingut principal