Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Instal·lació de llum

Comença el contingut principal

Vols saber-ne més sobre la teva instal·lació elèctrica?

Revisió de la teva instal·lació elèctrica?

La revisió de la instal·lació elèctrica en habitatges particulars no és obligatòria, tot i que si vols evitar riscos innecessaris és recomanable que contractis amb certa freqüència un instal·lador autoritzat perquè en faci la revisió.

Els possibles perills de la teva instal·lació elèctrica estan ocults. Curtcircuits, escalfament de cables, males canalitzacions o endolls en mal estat són algunes de les deficiències que pot tenir la teva instal·lació.

Funciona inclou totes les reparacions i el manteniment de la teva instal·lació elèctrica. A més, fem la revisió anual de la teva instal·lació.

Modificacions

Procura mantenir al dia la teva instal·lació elèctrica.

Si la teva instal·lació elèctrica és antiga i disposa dels antics ploms o fusibles, et recomanem que els substitueixis per un dispositiu anomenat Quadre general de comandament i protecció..

Aquest mecanisme és millor que els antics ploms pels avantatges que presenta en seguretat, tant per a les persones com per a la instal·lació i els receptors.

Recorda que en el teu contracte de subministrament elèctric tens una potència contractada que serà la que tindràs disponible per al funcionament dels teus aparells elèctrics. Si en algun moment aquesta potència no és suficient, es desconnectarà l’ICP del Quadre General de Comandament i Protecció o saltaran els ploms, i es tallarà la llum. Per això, abans de connectar un aparell nou, tingues en compte que potser caldrà que modifiquis la potència contractada.

Quadre de comandament i protecció

El Quadre de comandament i protecció està situat a l’interior del teu negoci. La seva missió és protegir davant qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació elèctrica.

Components del Quadre de comandament i protecció

  • L’Interruptor de Control de Potència (ICP): Salta quan la suma de les potències utilitzades pels aparells que estan funcionant alhora supera la potència contractada. Si es dispara sovint, t’indica que la potència que tens contractada no és l’adequada.
  • L’Interruptor General (IG): És l’encarregat de protegir la instal·lació de sobrecàrregues o curtcircuits.
  • L’Interruptor Diferencial (ID): Desconnecta automàticament la instal·lació quan es produeix una fuita elèctrica en algun aparell o en algun punt de la instal·lació.
  • Els Petits Interruptors Automàtics (PIAs): Són interruptors que protegeixen de sobrecàrregues o curtcircuits en cadascuna de les zones en què està dividit el negoci. El nombre de PIA serà igual al nombre de circuits que hi hagi dins del negoci.

És possible que no tingui instal·lat l'ICP?

No tots els Quadres Generals de Comandament i Protecció el tenen. Antigament no era d’instal·lació obligatòria, i, per tant, depenia de cada instal·lació.

Què és la potència contractada, màxima autoritzada o demandada?

  • Potència contractada: És la potència que consta en la pòlissa de subministrament elèctric com a potència contractada amb la companyia elèctrica. Aquesta potència ha d’anar en línia amb les necessitats de potència de la instal·lació, que dependrà dels aparells receptors instal·lats, i s’haurà d’ajustar a uns escalons de potència normalitzats. Pot consultar la potència contractada a la factura elèctrica.
  • Potència màxima autoritzada: És la màxima potència que podria suportar la instal·lació elèctrica per garantir la seguretat de les persones i els aparells. Aquesta potència es recull en el certificat elèctric (CIE) i no pot ser inferior a la potència contractada amb la companyia elèctrica. Mancant aquest certificat, la potència màxima autoritzada quedaria limitada en tot cas a 4,6 kW.
  • Potència demandada: És la potència que realment demanda la instal·lació per cobrir les necessitats de potència per l’ús dels aparells receptors instal·lats. La potència demandada no ha de superar la potència contractada que consta en la pòlissa de subministrament elèctric ni la potència màxima autoritzada.

Consells de seguretat

Consulta els consells de seguretat a tener en compte si vols mantenir la teva instal·lació d'electricitat en un perfecte estat.

Fi del contingut principal