Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Installació de l'Icp

Contracta ara el gas i l’electricitat per a la teva llar

Comença el contingut principal

Installació de l'Icp

Per sol·licitar la instal·lació d'ICP, cal omplir el següent formulari.

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Identificació del titular del contracte

Identificació del subministrament

Dades de domiciliació bancària

Protecció de dades de caràcter personal

1.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal obtingudes en el formulari de sol·licitud tenen com a finalitat la tramitació de la seva demanda d’informació, la gestió dels contractes de subministrament d’energia elèctrica, obres i instal·lacions inherents al subministrament, serveis complementaris de revisió i assistència tècnica o la gestió del programa de punts, així com el compliment de les exigències legals.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament, l’interessat/client/sol·licitant queda informat que les dades facilitades en el formulari, així com aquelles obtingudes com a conseqüència de la posterior gestió dels contractes de productes i serveis, seran tractades com a responsable de fitxers per EDP ENERGÍA, S.A.U., EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. i EDP SOLUCIONES COMERCIALES, S.A.

Les dades sol·licitades en els formularis inclosos en el lloc web d’EDP tenen caràcter obligatori, excepte que en aquests s’indiqui una altra cosa, i l’interessat/sol·licitant/client n’autoritza el tractament per a les finalitats indicades.

En cap cas es podran incloure en el formulari dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant n’hagi obtingut prèviament el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i respondrà amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

2.- Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació

L’interessat/sol·licitant/client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, comunicant-ho per escrit a EDP, a l’adreça següent: Dirección de Asesoría Jurídica, Plaza del Fresno, núm. 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edp-residencialbytotal.es. En ambdós casos caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI del titular. També pot exercir aquests drets a través de la pàgina web www.edp-residencialbytotal.es, a l’Àrea de client.

3.- Campanyes comercials i informatives

El sol·licitant/interessat/client consent que les seves dades siguin tractades i comunicades a societats pertanyents o participades pel Grup EDP per a la realització de campanyes comercials i informatives dels productes i serveis relacionats amb el subministrament o el consum d’energia elèctrica i/o gas, amb serveis complementaris de revisió i/o assistència tècnica i/o concursos promocionals i/o enquestes de qualitat. Aquestes campanyes es podran dur a terme per mitjans electrònics. Als efectes anteriors, les seves dades podran ser comunicades a les societats següents EDP ENERGÍA, S.A.U., EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. i EDP SOLUCIONES COMERCIALES, S.A.

4.- Ús de cookies

EDP pot fer servir cookies per tal de facilitar-li una gestió més àgil i eficaç en els serveis prestats.

Les cookies són un mètode d’autenticació d’usuaris que permet guardar constància de l’identificador assignat en el moment del registre del sol·licitant/interessat/client, de manera que en endavant s’evita reiterar els tràmits propis de nous registres.

El sol·licitant/interessat/client pot configurar el navegador del seu ordinador perquè l’adverteixi de l’accés de cookies i, si escau, impedir-ne la recepció en el disc dur.

Fi del contingut principal