Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Dret de Desistiment

Comença el contingut principal

Si el client té la condició de consumidor segons el TRLGDCU (RDL 1/2007), pot desistir d’aquest contracte, en el supòsit d’haver-se celebrat a distància (telefònicament o per Internet) o fora de l’establiment de les comercialitzadores.

En aquesta situació, el client pot exercir el dret de desistiment en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la data de celebració del contracte mitjançant una declaració inequívoca notificada a les comercialitzadores, Plaza de los Fresnos, 2, 33007 Oviedo. A l’efecte anterior, el client pot utilitzar el model de desistiment que figura en el document retallable de la part final de les condicions generals.

En cas que el client hagi sol·licitat l’inici del  subministramen, t d’energia elèctrica i/o gas natural durant el període de desistiment, les comercialitzadores han de cursar davant de la/les distribuïdora/es sense demora el canvi de comercialitzadora (retorn a l’anterior) o la baixa del subministrament, segons escaigui d’acord amb la normativa vigent, i el client ha d’abonar a les comercialitzadores el preu de l’energia subministrada fins a la materialització per la/les distribuïdora/es del canvi de comercialitzadora o de la baixa del subministrament en els termes exposats.

 

Fi del contingut principal