Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Avis legal

Comença el contingut principal

Titular de la web

Aquest avís legal regula l’ús dels Serveis i els Continguts que EDP España SAU, amb domicili social a Oviedo, Plaza del Fresno 2, 33007, amb CIF número A33473752, en endavant “EDP”, inscrita en el Registre Mercantil d’Astúries al tom 2907, llibre 0, foli 192, secc. 8a, full AS14614, inscripció 32, ofereix a través de la URL www.edp-residencialbytotal.es, en endavant “la web” o “el lloc web”..

Condicions d’accés i ús

EDP posa a disposició dels usuaris d’Internet el lloc web www.edp-residencialbytotal.es amb la finalitat d’informar i donar a conèixer les activitats, els productes i els serveis prestats pel Grup EDP. Els usuaris podran accedir a la web de manera gratuïta, si bé alguns dels continguts i serveis del lloc poden requerir el registre previ de l’usuari en els termes que es detallin a les Condicions Particulars d’aquests.

L’accés i/o l’ús del lloc www.edp-residencialbytotal.es atribueix a qui el duu a terme la condició d’usuari, i implica la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes les disposicions incloses a les condicions, els advertiments i altres avisos legals continguts en aquestes clàusules, així com, si s’escau, a les Condicions Particulars que les poden complementar, substituir o modificar en algun sentit en relació amb els serveis i els continguts de la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament i amb deteniment aquest document en la seva totalitat en el mateix moment en què es proposi l’ús del lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

EDP es reserva el dret d’actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i la configuració de la web en qualsevol moment, així com dels vincles o de la informació obtinguda a través seu sense necessitat d’avís previ, i sense assumir per això cap mena de responsabilitat.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i els continguts d’acord amb la legislació vigent i els principis de la bona fe i els costums generalment admesos, així com a no vulnerar amb la seva actuació a través del lloc web l’ordre públic, i en especial a no menysprear ni atemptar contra els drets fonamentals i les llibertats públics reconeguts constitucionalment i a la resta de la legislació. EDP no es fa responsable del mal ús que es faci de la informació i/o dels serveis facilitats a través de la web, sinó que és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeix o que els utilitza de manera indeguda.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web és propietat d’EDP. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre continguts i/o qualssevol altres elements inserits al lloc web (incloent-hi sense caràcter exhaustiu marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, rètols, software…) són titularitat d’EDP, llevat que s’hi indiqui que pertanyen a un altre titular. Els logos o els signes distintius de la resta de societats integrants del Grup EDP que puguin aparèixer en aquesta web són titularitat de cadascuna d’elles.

La descàrrega dels continguts i la còpia o la impressió de qualsevol pàgina d’aquesta web s’autoritzen únicament i exclusivament per a ús personal i privat de l’usuari, el qual no podrà reproduir, distribuir, transmetre, traduir, modificar totalment o parcialment ni usar, en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, el contingut d’aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, encara que se’n citin les fonts, sense el consentiment exprés d’EDP. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials que, si s’escau, puguin correspondre. EDP no concedeix cap llicència ni autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o drets relacionats amb el lloc web, els serveis o els continguts d’aquest.

Exclusió de garanties i responsabilitats pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

L’ús de la web es fa sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari, de tal manera que EDP no és en cap cas responsable dels danys que es puguin ocasionar en els sistemes informàtics dels usuaris derivats de l’accés, l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, de la informació adquirida a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o en la transmissió.

EDP declina expressament qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que l’usuari pugui patir per error, defecte o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web. L’usuari exonera EDP de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el portal li pugui produir durant la seva navegació per aquest.

El portal inclou, dins els seus continguts, enllaços pertanyents a tercers amb l’únic objecte de facilitar l’accés a la informació disponible a través d’Internet, i EDP no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’aquests.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola.

Per a totes les qüestions que es puguin suscitar en relació amb els continguts del lloc web i sobre l’aplicació i el compliment del que aquí s’estableix, EDP i l’usuari se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, EDP i l’usuari se sotmeten amb renúncia a la jurisdicció que els pugui correspondre als jutjats i tribunals d’Oviedo i/o Bilbao.

Google Analytics

La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està situada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent-hi la seva adreça IP) serà transmesa directament i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador; tanmateix, vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d’aquest website. En utilitzar aquest website vostè consent al tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Fi del contingut principal