Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Accessibilitat

Comença el contingut principal

Compatibilitat amb estàndards

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles a tothom.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten anar directament a enllaços específics prement determinades combinacions de tecles (tecles d’accés) definides al lloc web.

Els diferents navegadors utilitzen diferents tecles per activar els accessos ràpids, tal com mostrem a continuació: Alt + tecla d’accés a Internet Explorer per a Windows. Shift + Alt + tecla d’accés a Firefox per a Windows. Shift + Esc + tecla d’accés a Opera per a Windows o Mac. Ctrl + tecla d’accés a Internet Explorer 5.2 per a Mac, Safari 1.2 (només en Mac), Firefox per a Mac, Mozilla per a Mac i Netscape 6+ per a Mac.

Al nostre portal hi ha disponibles les tecles d’accés següents:

 • 0 Accessibilitat
 • 1 Pàgina d’inici
 • 2 Saltar navegació
 • 3 Mapa web
 • 4 Cerca
 • 8 Avís legal
 • 9 Contacte

Pautes d’accessibilitat

S’han pres diverses mesures per fer el lloc web més accessible, entre elles:

 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat, no s’utilitzen menús desplegables.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.

Enllaços

La majoria dels enllaços el text dels quals no descriu completament el destí tenen atributs title amb un aclariment. Quan és possible, els enllaços s’escriuen de manera que tinguin sentit fora de context. Alguns navegadors (com ara JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extreure la llista d’enllaços de la pàgina actual i permetre a l’usuari navegar des d’aquesta llista. Tenint això en compte, els enllaços no estan duplicats, i si ho estan és perquè accedeixen al mateix contingut. No hi ha pseudoenllaços Javascript. Tots els enllaços es poden seguir en qualsevol navegador, fins i tot si Javascript està deshabilitat.

Fi del contingut principal